5 điều cần nhớ sau khi trị liệu da mặt tại spa

Chỉ cần vi phạm một số những lưu ý ngay sau đây, quá trình trị liệu đắt đỏ của bạn sẽ “đổ xuống sông xuống biển” hay thậm chí là tàn phá da mặt.

16/09/2016 Quản Trị